محصولات تندرستی

جدید ترین محصولات تندرستی

تخت برقی چهار شکن

13,300,000 تومان

تخت بیمار یک شکن ساید دار

1,900,000 تومان

دستگاه تست قند خون accu-check instant

140,000 تومان

صندلی توالت آلومینیوم مبله

480,000 تومان

صندلی توالت پایه آلومینیوم پلاستیکی

235,000 تومان

صندلی توالت مبله آهنی

260,000 تومان

عصا چهار پایه

150,000 تومان

عصا زیر بغل

200,000 تومان